اندیشه ها  

 

واپسین نوشته های انجمن

 قوانین و اساسنامه انجمن «اندیشه ها»
برای نام نویسی در «اندیشه ها» باید قوانین زیر را با ژرف نگری خوانده و بپذیرید:

Forum Rules

Registration to this forum is free! We do insist that you abide by the rules and policies detailed below. If you agree to the terms, please check the 'I agree' checkbox and press the 'Register' button below. If you would like to cancel the registration, click here to return to the forums index.

میهمان گرامی :

به منظور جلوگيري از گزند و انحراف روند گفتگو و تامین و نگهداری آسایش کاربران این سایت ، قوانينی وضع شده است که همه کاربران مي بايست به هنگام ثبت نام ، آن را پذیرفته و به تمام مفاد آن عمل کنند .

برای گردانندگان این سایت ، بررسی بی درنگ تمامی نوشته های فرستاده شده ممکن نیست ، بنابراین گردانندگان ، مسئول دقت ، تمامیت ، صحت و اصالت پیام ها و مطالب کاربران نخواهند بود .شايسته است که کلیه کاربران گرامي ، در صورت مشاهده نوشته هاي خلاف قانون ، آنرا به مديران گزارش نمايند .

گردانندگان سايت ، نوشته ها ، جستارها و حتی دسترسی کاربران متخلف از قوانین زیر را ، از سايت حذف می کنند :

1 : از آنجا که گفتگو ، تبادل نظر، بیان حقایق و نشان دادن سره از ناسره ، تنها نیازمند دانش و ابزارهای علمی و منطقی است ، بنابراین در اين انجمن استفاده از واژه هائي که در عرف جامعه ايران و زبان پارسی ، مصداق هرزه گوئي ، تمسخر ، ناسزا و اهانت می باشد ، ممنوع است .

2 : ناسزا گويي ، تحقير و تخريب شخصيت هاي فرهنگي ، مذهبي ، مکاتب اجتماعي ، فلسفی و ادبی ، تبليغ مفاهيم و مصادیق نژادپرستانه ، و تمسخر و اهانت به ادیان و اقوام ممنوع است.

3 : حمله به شخصيت ، وارد شدن به حيطه خصوصي ، افشای اطلاعات شخصی ، تهدید ، ارعاب ، پوزخندِ شناسه ،آواتار ، لقب و امضای کاربران و گردانندگان ، داشتن بیش از یک شناسه ، و استفاده از آواتارهائی که کاربران موجود قبلا آنرا برای خود برگزیده اند ، ممنوع است .

4 : نوشته ها و پیام های کاربران ، و نقل قول آنان از کاربران ديگر ، بايد به دورازهر گونه اهانت ، تحریف یا دروغ بستن به يکديگر باشد. آوردن هرگونه تصویر یا نوشته هرزه نگارانه (پورنوگراف یا مستهجن ) ، یا دارای اهداف تبلیغی ، تجاری ، آموزش هک در جهت زیان زدن به تجهیزات دیگران ، در جستار، پیک ، شناسه ، آواتار ، لقب و امضای کاربران ممنوع است.

5 : جستار تازه مي بايست : در تالار متناسب با موضوع خود گشوده شود ، نام جستار با مطالب آورده شده همگون باشد و موضوعش تکراري نباشد ؛ فرستادن یک نوشته ، سوال یا انتقاد تکراری ، در چندین جستار ، ممنوع است ؛ نقل مطالب از سایت ها و مکان های دیگر ، تنها با ذکر منبع مطالب ، مجاز خواهد بود .

قرار دادن لینک انجمن ها و سایت های دیگر و نیز لینک های مرجع ، اگر ناقض قوانین بالا نباشد ، آزاد است .

پيشنهادات و انتقادات کاربران گرامی ، در تالارمربوطه قابل طرح و تبادل نظر است و در صورت مفيد و سازنده بودن ، قابل راي گيري خواهد بود ، که با تائيد اکثريت کاربران ، به تصويب گردانندگان رسيده و به اجرا درخواهد آمد .
زمان جایگاه شما با ساماندهی GMT +3.5 هم اکنون 10:15 می باشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
andishehaa@gmail.com