اندیشه ها  

 

واپسین نوشته های انجمن

 


بازگشت   اندیشه ها > پرسش های بایسته

شکلک ها
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

شکلک های همگانی
What to Type Resulting Graphic Meaning
gole riz : s31 : : s31 :
:23: gol3 gol3
:21: gol1 gol1
:wink2: Wink2 Wink2
:22: gol2 gol2
:AF2Flowerspot001 AF2Flowerspot001 AF2Flowerspot001
:ha ha: ha ha ha ha
:crazy: Crazy Crazy
:24: gol4 gol4
:grin: Grin Grin
: 65 : 65 65
: 26: 26 26
: 45: 45 45
:dance2: Dance2 Dance2
:zahn: Zahn Zahn
: 30: 30 30
:dirol: Dirol Dirol
:nono2: Nono2 Nono2
:confangry: Confangry Confangry
smile1 smile1 smile1
:3: 3 3
:diablo: Diablo Diablo
:ok: Ok Ok
:tiptoe: Tiptoe Tiptoe
: 47: 47 47
:cheers2: Cheers2 Cheers2
:laugh: Laugh Laugh
: 38: 38 38
:bigdance2: Bigdance2 Bigdance2
:fool: Fool Fool
:smashfreak: Smashfreak Smashfreak
:bell: Bell Bell
:delicious: Delicious Delicious
:not-me: Not Me Not Me
:thumbs-up: Thumbs Up Thumbs Up
:cake: Cake Cake
:ilu: Ilu Ilu
:bgrroll: Bgrroll Bgrroll
:food: Food Food
:skipping rope: Skipping Rope Skipping Rope
:yu: Yu Yu
: 61 : 61 61
:superbiggrin: Superbiggrin Superbiggrin
:bye bye: Bye Bye Bye Bye
:hi: Hi Hi
: 21: 21 21
::i aay aay
:eyebrow: Eyebrow Eyebrow
:sclerosis: Sclerosis Sclerosis
:yes2: Yes2 Yes2
: 60 : 60 60
:dance: Dance Dance
:nono: Nono Nono
:sunglasses2: Sunglasses2 Sunglasses2
: 42: 42 42
:happy birthday4: Happy Birthday4 Happy Birthday4
: 16: 16 16
:2talk: 2talk 2talk
:evillaughter: Evillaughter Evillaughter
:rryumy: Rryumy Rryumy
:yahoo: Yahoo Yahoo
: 59 : 59 59
:cunning: Cunning Cunning
:nahaha: Nahaha Nahaha
:suction: Suction Suction
:body-builder2: Body Builder2 Body Builder2
:haha2: Haha2 Haha2
: 20: 20 20
bubble bubble bubble
:dwarf: Dwarf Dwarf
:rose petals: Rose Petals Rose Petals
:beer: Beer Beer
:meeting: Meeting Meeting
:stop: Stop Stop
: 37: 37 37
:blobfir: Blobfir Blobfir
:haha: Haha Haha
:biggrin: Biggrin Biggrin
: 73 : 73 73
:drink: Drink Drink
:read: Read Read
:victory2: Victory2 Victory2
:love letter: Love Letter Love Letter
:stinker: Stinker Stinker
: 32: 32 32
:blab: Blab Blab
: 71 : 71 71
:doves with a hea: Doves With A Hea Doves With A Hea
:pray: Pray Pray
:victory: Victory Victory
: 55: 55 55
:clapping: Clapping Clapping
:lol2: Lol2 Lol2
:stink: Stink Stink
: 31: 31 31
:biglaugh: Biglaugh Biglaugh
:grimace: Grimace Grimace
:10: 10 10
:aggressive: Aggressive Aggressive
:doh: Doh Doh
:polite: Polite Polite
:uzi: Uzi Uzi
:baby: Baby Baby
:clap2: Clap2 Clap2
:lol: Lol Lol
:biggrinroll: Biggrinroll Biggrinroll
:good: Good Good
:spying: Spying Spying
:angry2: Angry2 Angry2
:two hearts: Two Hearts Two Hearts
:angryrazz: Angryrazz Angryrazz
:clap: Clap Clap
:lipstick: Lipstick Lipstick
: 29: 29 29
:biggrinclarifils: Biggrinclarifils Biggrinclarifils
:gentleman: Gentleman Gentleman
:sobbing: Sobbing Sobbing
:2: 2 2
:bgrlaugh: Bgrlaugh Bgrlaugh
:dialog: Dialog Dialog
:party2: Party2 Party2
:tulips: Tulips Tulips
:angry8: Angry8 Angry8
:cheese: Cheese Cheese
:laugh2: Laugh2 Laugh2
: 28 : 28 28
:biggrinangry: Biggrinangry Biggrinangry
:forward roll2: Forward Roll2 Forward Roll2
:smile1: Smile1 Smile1
nazi nazi nazi
:party4: Party4 Party4

زمان جایگاه شما با ساماندهی GMT +3.5 هم اکنون 06:45 می باشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
andishehaa@gmail.com