اندیشه ها  

 

واپسین نوشته های انجمن

 


بازگشت   اندیشه ها > پرسش های بایسته

شکلک ها
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

شکلک های همگانی
What to Type Resulting Graphic Meaning
gole riz : s31 : : s31 :
:23: gol3 gol3
:21: gol1 gol1
:wink2: Wink2 Wink2
:22: gol2 gol2
:AF2Flowerspot001 AF2Flowerspot001 AF2Flowerspot001
:ha ha: ha ha ha ha
:crazy: Crazy Crazy
:24: gol4 gol4
:grin: Grin Grin
: 65 : 65 65
: 26: 26 26
: 45: 45 45
:dance2: Dance2 Dance2
:zahn: Zahn Zahn
: 30: 30 30
:dirol: Dirol Dirol
:nono2: Nono2 Nono2
:confangry: Confangry Confangry
:ok: Ok Ok
smile1 smile1 smile1
:3: 3 3
:diablo: Diablo Diablo
:laugh: Laugh Laugh
:tiptoe: Tiptoe Tiptoe
: 47: 47 47
:cheers2: Cheers2 Cheers2
:smashfreak: Smashfreak Smashfreak
: 38: 38 38
:bigdance2: Bigdance2 Bigdance2
:fool: Fool Fool
:not-me: Not Me Not Me
:bell: Bell Bell
:delicious: Delicious Delicious
:ilu: Ilu Ilu
:thumbs-up: Thumbs Up Thumbs Up
:cake: Cake Cake
:skipping rope: Skipping Rope Skipping Rope
:bgrroll: Bgrroll Bgrroll
:food: Food Food
:yu: Yu Yu
: 61 : 61 61
:superbiggrin: Superbiggrin Superbiggrin
:bye bye: Bye Bye Bye Bye
:hi: Hi Hi
:sclerosis: Sclerosis Sclerosis
: 21: 21 21
::i aay aay
:eyebrow: Eyebrow Eyebrow
:nono: Nono Nono
:yes2: Yes2 Yes2
: 60 : 60 60
:dance: Dance Dance
:sunglasses2: Sunglasses2 Sunglasses2
: 42: 42 42
:happy birthday4: Happy Birthday4 Happy Birthday4
:rryumy: Rryumy Rryumy
: 16: 16 16
:2talk: 2talk 2talk
:evillaughter: Evillaughter Evillaughter
:nahaha: Nahaha Nahaha
:yahoo: Yahoo Yahoo
: 59 : 59 59
:cunning: Cunning Cunning
:suction: Suction Suction
:body-builder2: Body Builder2 Body Builder2
:haha2: Haha2 Haha2
:rose petals: Rose Petals Rose Petals
: 20: 20 20
bubble bubble bubble
:dwarf: Dwarf Dwarf
:meeting: Meeting Meeting
:beer: Beer Beer
:stop: Stop Stop
: 37: 37 37
:blobfir: Blobfir Blobfir
:haha: Haha Haha
:read: Read Read
:biggrin: Biggrin Biggrin
: 73 : 73 73
:drink: Drink Drink
:love letter: Love Letter Love Letter
:victory2: Victory2 Victory2
:stinker: Stinker Stinker
: 32: 32 32
:blab: Blab Blab
:pray: Pray Pray
: 71 : 71 71
:doves with a hea: Doves With A Hea Doves With A Hea
:lol2: Lol2 Lol2
:victory: Victory Victory
: 55: 55 55
:clapping: Clapping Clapping
:stink: Stink Stink
: 31: 31 31
:biglaugh: Biglaugh Biglaugh
:grimace: Grimace Grimace
:polite: Polite Polite
:10: 10 10
:aggressive: Aggressive Aggressive
:doh: Doh Doh
:lol: Lol Lol
:uzi: Uzi Uzi
:baby: Baby Baby
:clap2: Clap2 Clap2
:spying: Spying Spying
:biggrinroll: Biggrinroll Biggrinroll
:good: Good Good
:angry2: Angry2 Angry2
:lipstick: Lipstick Lipstick
:two hearts: Two Hearts Two Hearts
:angryrazz: Angryrazz Angryrazz
:clap: Clap Clap
:sobbing: Sobbing Sobbing
: 29: 29 29
:biggrinclarifils: Biggrinclarifils Biggrinclarifils
:gentleman: Gentleman Gentleman
:party2: Party2 Party2
:2: 2 2
:bgrlaugh: Bgrlaugh Bgrlaugh
:dialog: Dialog Dialog
:laugh2: Laugh2 Laugh2
:tulips: Tulips Tulips
:angry8: Angry8 Angry8
:cheese: Cheese Cheese
:smile1: Smile1 Smile1
: 28 : 28 28
:biggrinangry: Biggrinangry Biggrinangry
:forward roll2: Forward Roll2 Forward Roll2
nazi nazi nazi
:party4: Party4 Party4

زمان جایگاه شما با ساماندهی GMT +3.5 هم اکنون 01:55 می باشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
andishehaa@gmail.com