اندیشه ها  

 

واپسین نوشته های انجمن

 


بازگشت   اندیشه ها > پرسش های بایسته

شکلک ها
'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

شکلک های همگانی
What to Type Resulting Graphic Meaning
gole riz : s31 : : s31 :
:23: gol3 gol3
:21: gol1 gol1
:wink2: Wink2 Wink2
:22: gol2 gol2
:AF2Flowerspot001 AF2Flowerspot001 AF2Flowerspot001
:ha ha: ha ha ha ha
:crazy: Crazy Crazy
:24: gol4 gol4
:grin: Grin Grin
: 65 : 65 65
: 26: 26 26
: 45: 45 45
:dance2: Dance2 Dance2
:zahn: Zahn Zahn
: 30: 30 30
:dirol: Dirol Dirol
:nono2: Nono2 Nono2
:confangry: Confangry Confangry
:diablo: Diablo Diablo
:ok: Ok Ok
smile1 smile1 smile1
:3: 3 3
:laugh: Laugh Laugh
:tiptoe: Tiptoe Tiptoe
: 47: 47 47
:cheers2: Cheers2 Cheers2
:fool: Fool Fool
:smashfreak: Smashfreak Smashfreak
: 38: 38 38
:bigdance2: Bigdance2 Bigdance2
:delicious: Delicious Delicious
:not-me: Not Me Not Me
:bell: Bell Bell
:ilu: Ilu Ilu
:thumbs-up: Thumbs Up Thumbs Up
:cake: Cake Cake
:food: Food Food
:skipping rope: Skipping Rope Skipping Rope
:bgrroll: Bgrroll Bgrroll
:yu: Yu Yu
: 61 : 61 61
:hi: Hi Hi
:superbiggrin: Superbiggrin Superbiggrin
:bye bye: Bye Bye Bye Bye
:eyebrow: Eyebrow Eyebrow
:sclerosis: Sclerosis Sclerosis
: 21: 21 21
::i aay aay
:dance: Dance Dance
:nono: Nono Nono
:yes2: Yes2 Yes2
: 60 : 60 60
:happy birthday4: Happy Birthday4 Happy Birthday4
:sunglasses2: Sunglasses2 Sunglasses2
: 42: 42 42
:evillaughter: Evillaughter Evillaughter
:rryumy: Rryumy Rryumy
: 16: 16 16
:2talk: 2talk 2talk
:cunning: Cunning Cunning
:nahaha: Nahaha Nahaha
:yahoo: Yahoo Yahoo
: 59 : 59 59
:haha2: Haha2 Haha2
:suction: Suction Suction
:body-builder2: Body Builder2 Body Builder2
:dwarf: Dwarf Dwarf
:rose petals: Rose Petals Rose Petals
: 20: 20 20
bubble bubble bubble
:meeting: Meeting Meeting
:beer: Beer Beer
:haha: Haha Haha
:stop: Stop Stop
: 37: 37 37
:blobfir: Blobfir Blobfir
:drink: Drink Drink
:read: Read Read
:biggrin: Biggrin Biggrin
: 73 : 73 73
:love letter: Love Letter Love Letter
:victory2: Victory2 Victory2
:stinker: Stinker Stinker
: 32: 32 32
:blab: Blab Blab
:doves with a hea: Doves With A Hea Doves With A Hea
:pray: Pray Pray
: 71 : 71 71
:lol2: Lol2 Lol2
:victory: Victory Victory
: 55: 55 55
:clapping: Clapping Clapping
:grimace: Grimace Grimace
:stink: Stink Stink
: 31: 31 31
:biglaugh: Biglaugh Biglaugh
:doh: Doh Doh
:polite: Polite Polite
:10: 10 10
:aggressive: Aggressive Aggressive
:lol: Lol Lol
:uzi: Uzi Uzi
:baby: Baby Baby
:clap2: Clap2 Clap2
:good: Good Good
:spying: Spying Spying
:biggrinroll: Biggrinroll Biggrinroll
:angry2: Angry2 Angry2
:lipstick: Lipstick Lipstick
:two hearts: Two Hearts Two Hearts
:angryrazz: Angryrazz Angryrazz
:clap: Clap Clap
:gentleman: Gentleman Gentleman
:sobbing: Sobbing Sobbing
: 29: 29 29
:biggrinclarifils: Biggrinclarifils Biggrinclarifils
:dialog: Dialog Dialog
:party2: Party2 Party2
:2: 2 2
:bgrlaugh: Bgrlaugh Bgrlaugh
:laugh2: Laugh2 Laugh2
:tulips: Tulips Tulips
:angry8: Angry8 Angry8
:cheese: Cheese Cheese
:forward roll2: Forward Roll2 Forward Roll2
:smile1: Smile1 Smile1
: 28 : 28 28
:biggrinangry: Biggrinangry Biggrinangry
nazi nazi nazi
:party4: Party4 Party4

زمان جایگاه شما با ساماندهی GMT +3.5 هم اکنون 03:23 می باشد.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
andishehaa@gmail.com